Nytt EU-direktiv från 1 januari 2015

I kundinformationen här intill kan du läsa mer om nytt EU-direktiv som börjar gälla 1 januari 2015.

Starting from January 1, 2015 the new environmental regulation "IMO Marpol Annex VI" comes into force. 


Zum 01. Januar 2015 tritt die neue Umweltvorschrift "IMO Marpol Annex VI" in kraft.

 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter