Vad är det egentligen som skiljer ett kvalitetsåkeri från en ordinär transportör?

Vi är övertygade om att det är detaljerna som avgör.

Våra egna anställda chaufförer kör våra egna fordon.

Fordonen servas i vår egen däck- och fordonsverkstad samt i egna tvätt-, blästring-, lackering- och tankanläggningar.


Att arbeta med alla delar i hela ledet gör att vi har- och ständigt ökar kompetensen hos våra medarbetare som tillsammans arbetar mot samma mål.

Vi får en effektiv och flexibel kedja som är gynnsam för alla.
Er, samhället, miljön och trafiksäkerheten.

 

Börje Jönsson Åkeri Chaufför

 

Börje Jönsson Åkeri

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Vi har egna anställda chaufförer. 
Dessa har ständig kontakt med vår trafikcentral under utförandet av transporten.
Det skapar trygghet både för gods och chaufför.
För oss finns det inga alternativ, chaufförerna är våra ambassadörer, de levererar hela vägen, från lastning till lossning. Chauffören representerar ju inte bara oss utan också våra kunder.

Alla våra chaufförer har ADR-behörighet, har genomgått
lastsäkrings- och eco-drivingutbildning samt innehar truckkort.

 

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att vårt arbetssätt för miljöfrågorna är strukturerat och kontrollerat samt följer en internationell standard.

Våra transporter sker med tekniskt moderna fordon.

Transporterna planeras utifrån de mest gynnsamma förutsättningarna i förhållande till miljö, och samlastning sker då möjlighet finns.

Miljön är viktig för oss och vi tar tillvara på alla möjligheter att utföra transporter på ett så miljövänligt sätt som möjligt, hela vägen, från planering, lastning, transport på väg, lossning och till hemlastning.

En ständig förbättring och utveckling är en självklarhet i vårt arbete. 

Vårt mål är att alltid ligga i framkant vad gäller kompetent personal, modern fordonsflotta och trafiksäkerhet.

Vi är lyhörda för kundens behov och arbetar för långsiktiga relationer. 


Allt arbete utgår från vårt motto:

Välbehållet gods, i rätt tid, på rätt plats.