Växel. 054 - 85 08 00
Fax. 054 - 85 08 81

Adress:
Välsviksleden 214
656 39 KARLSTAD

Kontoret är bemannat
Måndag till Fredag:
8.00 - 17.00
 

Anläggning

Vår anläggning i Karlstad hanterar stora delar av vår inrikestrafik.

 

Lager

Vi erbjuder både korttids- och långtidslagring i bra och moderna lokaler för nästan alla typer av gods.

Lokalerna är utrustade för att hålla jämn temperatur, hög säkerhet och generösa ytor för hantering av godset.

Vi erbjuder trygga helhetslösningar för företagets godshantering.  
 

 

Platschef
Anders Hallgren 054 850813  0708 29 60 50 anders.hallgren@bjtrucks.com
Vice platschef
Krister Sigrén 054 850816    0708 29 60 60 krister.sigren@bjtrucks.com
Transportplanerare Södergående
Johan Beskow 054 850803  0708 29 60 30 johan.beskow@bjtrucks.com
Transportplanerare Norrgående
Fredrik Vikström 054 850914 0708 29 60 00 fredrik.vikström@bjtrucks.com
Transportplanerare
Göteborg - Värmland
Torbjörn Larsson 054 850816 0708 29 60 29 torbjorn.larsson@bjtrucks.com
Administration
Elisabeth Våström  054 850800 adminkarlstad@bjtrucks.com
Nathalie Nilsson 054 850800  adminkarlstad@bjtrucks.com
Fax: 054 850881
Förfrågning / Bokning