Växel. 054 - 85 08 00
Fax. 054 - 85 08 81

Adress:
Välsviksleden 214
656 39 KARLSTAD

Kontoret är bemannat
Måndag till Fredag:
8.00 - 17.00
 

Anläggning

Vår anläggning i Karlstad hanterar stora delar av vår inrikestrafik.

 

Lager

Vi erbjuder både korttids- och långtidslagring i bra och moderna lokaler för nästan alla typer av gods.

Lokalerna är utrustade för att hålla jämn temperatur, hög säkerhet och generösa ytor för hantering av godset.

Vi erbjuder trygga helhetslösningar för företagets godshantering.  
 

 

Platschef
Donald Gustavsson 054 850813  0708 29 60 50 donald.gustavsson@bjtrucks.com
Säljare
Per Thunström   0708 29 50 30 per.thunstrom@bjtrucks.com
Transportplanerare Södergående
TF Emil Waller-Lidén 054 850803  0708 29 60 60 infokarlstad@bjtrucks.com
Transportplanerare Norrgående
054 850914 0708 29 60 00 infokarlstad@bjtrucks.com
Trafikledare
Kjell Cederberg 0705 17 32 00 infokarlstad@bjtrucks.com  
Administration
Tobjörn Larsson 054 850800 0708 29 60 33 adminkarlstad@bjtrucks.com
Förfrågning / Bokning