Sedan 1954 då Börje Jönsson startade sitt åkeri har kvalitet för kunden varit företagets främsta ledstjärna.

Redan från allra första början insåg Börje kundens stora fördel av att ha direktkontakt med den som sköter transporten.

Då, liksom nu, var det vanligaste sättet att få transporter utförda att anlita en speditionsfirma som i sin tur anlitade ett åkeri.

Börje var bland dom första med att utföra transporter utan förmedlande mellanhänder.
Detta faktum och i kombination med Börjes kvalitetstänkande, som funnits med hela tiden, skapade en säker grogrund för expansion.

Särskilt utlandstrafiken ökade starkt mot slutet av 50-talet för att under 60-talet bli helt dominerande. Företagets storlek var aldrig ett mål i sig för Börje. Det gällde snarare att uppnå den nödvändiga storleken för att alltid kunna tillgodose kundernas önskemål om att kunna få även de mest krävande och känsliga transporter utförda.

 De gångna decenniernas erfarenheter har visat att företagets grundare Börje Jönsson tänkte rätt från början. Kvalitet och fullt ansvar för leveransen gentemot kunden är nyckelorden - då som nu.

Med 60 år i branschen lever företaget fortfarande efter grundfilosofin i regi av Börjes barn och barnbarn.
 

Svalan ljuspdf
Svalan ljuspdf
Svalan ljuspdf
Svalan ljuspdf