ARBETSMILJÖPOLICY

Inom all verksamhet som anställd på uppdrag av Börje Jönsson Åkeri AB, så förutsätts att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt både mot oss själva, mot andra anställda och mot vår omgivning. 

Vi förutsätts följa givna regler varhelst vi befinner oss. Vi ska;

  • I trafiken alltid bära säkerhetsbälte, hålla lämpligt avstånd till framförvarande, ta hänsyn till väglag och rådande trafiksituation. 
  • Respeketera och följa bestämmelser gällande hastighet, kör- och vilotider, viktbestämmelser och farligt gods.
  • Vara sprit- och drogfri vid genomförande av våra transporter. Detta innebär stor restriktivitet dygnet före, och under viloperioderna i transportuppdraget.
  • Dagligen utföra säkerhetskontroll av fordon och skyddsutrustning. Brister skall åtgärdas före brukande.
  • Använda föreskriven säkerhetsutrustning i relevanta sammanhang samt kontrollerad och godkänd utrustning vid allt verkstadsarbete.
  • Att på sin arbetsplats bidra till god arbetsmiljö genom att hålla ordning och redan.
  • Visa varandra hänsyn och omtanke, vara en god kamrat.
  • Inrapportera olyckor och allvarliga tillbud.
Vi ska gemensamt bidra till en god arbetsmiljö, motverka risker för ohälsa olycka eller allvarliga tillbud.