ARBETSMILJÖPOLICY

Inom all verksamhet som anställd på uppdrag av Börje Jönsson Åkeri AB, så förutsätts att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt både mot oss själva, mot andra anställda och mot vår omgivning. 

Vårt åtagande när det gäller arbetsmiljö är att vi ska tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden och motverka risk för arbetsrelaterade skador eller ohälsa. 
Vi ska gemensamt bidra till och ständigt förbättra vår arbetsmiljö. Vi skall erbjuda en trygg och säker arbetsplats.
Detta gör vi genom att:

  • Följa de arbetsmiljörelaterade lagar, förordningar, regler och andra krav som vi omfattas av. 
  • Agera på ett ansvarsfullt sätt både mot oss själva, mot andra anställda och mot vår omgivning.
  • Verka för en ständig förbättring av vår arbetsmiljö.
  • Utföra säkerhetskontroller av våra fordon och skyddsutrustning.
  • Tillhandahålla och använda föreskriven skyddsutrustning.
  • På sin arbetsplats bidra till en god arbetsmiljö genom att hålla ordning och reda.
  • Visa hänsyn och omtanke – Vara en god arbetskamrat.
  • Inrapportera olyckor och allvarliga tillbud.