TRAFIKSÄKERHETSPOLICY


Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och genomföra transporter med högsta trafiksäkerhetsmässiga standard.

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

 

  • Alltid använder säkerhetsbälte
  • Håller lämpligt avstånd till framförvarande
  • Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
  • Respekterar kör- och vilotids- regler
  • Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
  • Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt samt respekterar gällande viktbestämmelser
  • Är sprit- och drogfria vid genomförandet av våra transporter. Detta innebär stor restriktivitet dygnet före, och under viloperioder i transportuppdrag
  • Håller fordonet i trafiksäkert skick genom att service och tillsyn sker med täta intervaller
  • Att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd.