MILJÖPOLICY

Börje Jönsson Åkeri AB vill med miljöpolicyn uttala till interna och externa intressenter vår inriktning och ambition inom miljöområdet.

Vårt åtagande när det gäller miljö är att vi ska förbättra vår miljöprestanda för att minska vår miljöpåverkan, förebygga föroreningar och arbeta för mijlöeffektiva transporter.
Detta gör vi genom att:

 

  • Ta initativ för att främja miljömässigt ansvarstagande i samhället och inom koncernen, genom att på lokal liksom på riksnivå inspirera beslutsfattare att fatta mijlömässigt bättre beslut.
  • Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänligare teknik genom att vara föregångare med att t ex använda förnyelsebart bränsle och anamma ny mijlövänligare teknik såsom el- och gasdrivna fordon.
  • Alltid stödja försiktighetsprincipen avseende miljöpåverkan och miljörisker genom att alltid försöka finna ett miljövänligare alternativ.