MILJÖPOLICY

Börje Jönsson Åkeri AB vill med miljöpolicyn uttala till interna och externa intressenter vår inriktning och ambition inom miljöområdet. Vårt miljöarbete skall utgå från de lagar och förordningar vi omfattas av, våra kunders krav och förväntningar samt verka för en ständig förbättring och förebygga föroreningar. Miljöfrågor skall beaktas både utifrån vårt och våra kunders miljöperspektiv, och ekonomiska förutsättningar.

Detta innebär:

  • att vi regelbundet informerar oss om våra kunders miljöbehov och önskemål inom transportområdet.
  • att kontinuerligt effektivisera våra transporttjänster så att vi utnyttjar vår energiförbrukning på ett ur miljösynpunkt bästa sätt.
  • att kompetensutveckla våra medarbetares kunskaper inom miljöområdet vid behov, så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.
  • att vid inköp av produkter för genomförandet av transporttjänster ta miljöhänsyn i inköpen, och ställa krav på våra leverantörer.
  • att öppet, och regelbundet, redovisa vårt miljöarbete, och upprätthålla goda myndighetskontakter.
  • att källsortera avfall och ta hand om detta för återvinning eller destruktion.