KVALITETSPOLICY


BÖRJE JÖNSSON ÅKERI AB har utarbetat denna kvalitetspolicy som skall vara vägledande för all personal och i allt arbete som utförs på företaget.
Vi skall ombesörja beställda transporter i enlighet med vår filosofi: ”Välbehållet gods i rätt tid på rätt plats med minsta möjliga belastning för kunden”

Våra åtagande när det gäller kvalitet är att:

 

  • Vi tillsammans med våra kunder ska utveckla och uppfylla behovsanpassade, långsiktigt hållbara lösningar. Genom dialog och lyhördhet ska vi fånga upp våra kunders krav och önskemål.
  • Vi ska agera på ett vänligt, korrekt och professionellt sätt i kontakten med våra kunder och andra intressenter.
  • Vi ska ha välutbildade anställda och språkkunniga chaufförer.
  • Vi ska ligga i framkant med moderna fordon med den senaste tekniken.