KVALITETSPOLICY


BÖRJE JÖNSSON ÅKERI AB har utarbetat denna kvalitetspolicy som skall vara vägledande för all personal och i allt arbete som utförs på företaget.
Vi skall ombesörja beställda transporter i enlighet med vår filosofi
”välbehållet gods i rätt tid på rätt plats med minsta möjliga belastning för kunden”

Detta uppnår vi genom att:

 

  • Vara en kvalificerad och lyhörd representant för våra uppdragsgivare.
  • Vara ärliga i kommunikationen både inom företaget och i de externa kontakterna.
  • Ha en effektiv och korrekt administration.
  • Ha ett korrekt och professionellt uppträdande i tjänsten.
  • Aktivt arbeta med utveckling och förbättring av vårt ledningssystem.