Börje Jönsson Åkeri Transport

Specialiserade lastbilar var tidigt och är fortfarande ett av våra kännetecken.
Kombinationen med kompetenta chaufförer gör att vi kan leverera transporter med precision.

Vår fordonspark består av kapellbilar, skåpbilar, trailers, specialtrailers, tempererade bilar och dubbla lastplan.

Totalt har vi ca 150 fordon till vårt förfogande.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom transport, spedition och lager med våra kunders behov i centrum.

 

 • Kyltransporter
 • Frystransporter
 • Värmetransport
 • ADR transport
 • Öppna trailers (för transport av byggelement och väggar)
 • Sprängämne
 • Högt gods
 • Långt gods
 • Brett gods
 • Mellangolv / Dubbla lastplan
 • Joloda (utrustning för att lasta och lossa pappersrullar)
 • Express
 • Högvärdigt gods
 • Tungt gods
 • Öppningsbar sida
 • Skjutbart tak för traverslastning/-lossning
 • Farligt avfall
 • Intermodal


 

Vårt inrikesnät startar med Helsingborg som hubb och byggs sedan vidare runt våra tre andra svenska terminaler:
Göteborg, Karlstad och Stockholm.

Bra lagringsmöjligheter finns i Helsingborg, Göteborg och Karlstad.


Våra tvätthallar i Helsingborg och Göteborg ger även externa åkare möjlighet att rengöra sina fordon.

Vårt utrikesnät startar med Helsingborg som hubb och byggs sedan vidare ut i central-, syd- och västeuropa.
Vi har dagliga avgångar både för export- och importgods.

När tiden är knapp erbjuder vi även expresstransporter.

Vårt Tyska bolag med terminal i Hamburg möjliggör effektiva transportlösningar och erbjuder våra kunder både korttids- och långtidslagring.


Våra tyska chaufförer är, precis som våra svenska chaufförer, anställda av oss och fordonen ägs av bolaget.
 

Styckegods

Miljövänligt och effektivt.

Vår stora fordonspark ger oss möjligheten att bygga ett effektivt nätverk. Med täta avgångar kommer din last snabbt fram till sitt mål.

Transporten utförs i kombination med annat gods, vilket är bra för miljön.


Mediumstora partier direkt från lastning till lossning.

Med vårt nätverk och stora fordonsflotta minimeras omlastningar.
Kombinerat med enkel administration och en personlig kontaktperson ger detta en effektiv helhetslösning.


Flexibilitet och precision.

Med en av åkeribranschens bästa flottor kan vi erbjuda hellaster för de flesta typer av gods med en flexibilitet som är svår att överträffa.